logo hiteco
logo ncn logo iod

Cel badań naukowych

Celem naukowym  projektu, jest wyjaśnienie mechanizmu powstawania termodynamicznie stabilnych, cienkich, ochronnych zgorzelin tlenkowych w czasie utleniania wysokotemperaturowego stopów na bazie żelaza i niklu z wysoką zawartością chromu (> 20% wag.) w atmosferze czystej pary wodnej. W projekcie założono wykonanie wysokotemperaturowych, długoterminowych, badań dla czasów dochodzących do t = 3000 h w temperaturach T = 700, 750 oraz T = 800oC w atmosferze czystej zdejonizowanej pary wodnej. Uzyskane wyniki kompleksowych badań podstawowych, realizowanych w proponowanym projekcie przyczynią się do wyjaśnienia szeregu problemów naukowych, takich jak:

1. Wyjaśnienie mechanizmu wysokotemperaturowej korozji w parze wodnej (p = 1 bar) materiałów na bazie żelaza i niklu z wysoką zawartością chromu (> 20 % wag.) w temperaturze T = 700, 750 oraz T = 800oC dla czasów 3000 godzin

2. Oszacowanie kinetyki utleniania z wykorzystaniem metod obliczeniowych sieci neuronowej

3. Oszacowania wpływu składu chemicznego stopów na bazie żelaza oraz niklu na powstawanie termodynamicznie trwałych, stałych produktów reakcji w wysokich temperaturach

4. Oszacowanie straty metalu w wyniku procesów utleniania w parze wodnej.